Facebook


Godotini istorikai! Mylimos istorikės! Visi kiti Tamstos!

Įtempto siužeto filmuose dažnai pasitaiko toks epizodas: „Brangus sūnau, jei matai šį mano vaizdo įrašą, tai reiškia, kad....“ ir t. t. ir pan. Tą patį sakome ir mes – jei skaitote šį puslapį, tai reiškia, kad VU IF alumnų draugija skleidžia sparnus ir žengia ne tik į virtualiąją erdvę, bet ir į naują veiklos etapą apskritai. Bandysime būti įdomūs bei gražūs žymiai platesniam istorikų ir neistorikų ratui, nei anksčiau, o jei pavyks – net ir kiek nors naudingi, neišsigąskime tų žodžių, visuomenei bei valstybei. Juk potencialas, kurį turi ne tik akademinį pasaulį, bet ir visą šalį nuo viršaus iki apačios ir skersai bei išilgai apraizgęs istorikų aštuonkojis – neišmatuojamas! Be to, „buvusių“ istorikų, kaip žinia, nebūna. Tad mūsų uždavinys – padėti šiam padarui suvokti savo jėgą bei burti mus visus draugėn, padėti mums stiprinti ryšį su gimtuoju fakultetu, jo bendruomene, akademiniu pasauliu, pagaliau, vienas su kitu.
Tad, istorike, nesvarbu, kur tu pluši – ar vis dar prie senutės Klio staklių, ar kokiame nors kitame Lietuvai naudingame arba ne visai naudingame bare, nesvarbu, kaip su tavimi pasielgė likimas – ar paliko po Lietuvos saule, ar nubloškė į Afrikos dykumas, Arkties plynes arba Londono gatves, kviečiame Tave prisijungti prie mūsų. Tas pats kvietimas galioja, žinoma, ir visiems kitiems geros valios žmonėms. Tad šia proga sveikiname Jus visus!

VU IF alumnų draugijos vardu,

Vytautas Bruveris

V.Naujiko nuotr.